Naruszenie praw pacjenta – Radca Prawny radzi

Naruszenie praw pacjenta - Radca Prawny radzi

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewiduje w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta możliwość dochodzenia zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Podstawą zadośćuczynienia jest art. 448 kodeksu cywilnego.

Na podstawie tego samego przepisu, na żądanie małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia w linii prostej lub przedstawiciela ustawowego, sąd może zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez nich cel społeczny, w przypadku, gdy zostało naruszone prawo pacjenta do umierania w spokoju i godności.

Zgodnie z orzecznictwem, naruszenie zasad ochrony danych osobowych i naruszenie praw pacjenta nie jest tożsame z naruszeniem dobra osobistego w postaci prawa do prywatności.

„Naruszenie zasad ochrony danych osobowych i naruszenie praw powodów jako pacjentów nie jest automatycznie równoznaczne z naruszeniem dobra osobistego w postaci prawa do prywatności. W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może natomiast przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 kodeksu cywilnego.” (Teza Wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, I ACa 679/15)

Przykładowym zawinionym naruszeniem praw pacjenta jest niedoinformowanie pacjenta o jego stanie zdrowia bądź też odmowa udzielenia mu takiej informacji.

Należy jednak mieć na uwadze to, że powyższe zasady nie mają zastosowania w przypadku zawinionego naruszenia prawa pacjenta do:

1) przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

2) informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych;

3) dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia;

4) zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.


Ocena: 3/5 (1 głosów)  


Szczegóły wpisu:


Odwiedziny botów:
  • googlebot: 4 (ostatnio: 15.10.2017 03:53:54)

Podlinkuj wpis:

Dodaj komentarz