Archive | kobalt Ciąża

Badania prenatalne

Badania prenatalne

Jeżeli jesteś przyszłą mamą i pragnęłabyś upewnić się czy z Twoim dzieciątkiem jest wszystko ok, możesz wykonać badania prenatalne, które powinny wyjaśnić większość nurtujących niepewności.Zadaniem testów prenatalnych jest identyfikacja uszkodzeń płodu we wczesnym okresie ciąży. Badania prenatalne podzielone zostały na dwie kategorie: inwazyjne oraz nieinwazyjne. Do testów nieinwazyjnych zaliczamy: ultrasonografia genetyczne, badanie przepływu, test podwójny i test potrójny. Do grupy badań ingerujących w ciało mamy zalicza się takie badania jak biopsja kosmówki czy amniopunkcja. Badanie usg podczas ciąży to test, którego celem jest stwierdzenie poprawności rozwoju płodu w stopniowych fazach ciąży. Polega ono na wykonaniu za pomocą fal ultradzwiękowych zdjęcia dziecku znajdującemu się w brzuchu ciężarnej. Za pośrednictwem badania usg można określić płeć i aktualną wagę płodu, stan zaawansowania ciąży, zdołamy również ocenić czy ciąża przebiega w sposób prawidłowy czy występują jakiekolwiek komplikacje.Po raz pierwszy badanie USG przeprowadza się w w czasie pierwszego trymestru ciąży i ma ono na celu ocenę anatomii płodu (wiek ciążowy, ocenę czynności serca płodu i inne). Następne badania wykonuje się w II i III trymestrze ciąży, dzięki nim można w sposób dokładny obliczyć budowę anatomiczną dziecka. W większości wypadków nie jest konieczne wykonywanie więcej niż kilku badań usg podczas trwania całej ciąży, lecz w sytuacji istnienia anomalii realizuje się dodatkowe badania specjalistyczne. Rekomenduje się ażeby wykonywać powyższe badania w trzech etapach, a mianowicie pomiędzy 11-14 tygodniem ciąży, 18-23 t.c. oraz około 30 t.c.Po zrealizowanym badaniu pacjent dostaje zdjęcie oraz opis usg. Na dzień dzisiejszy dostępne są bez trudu i w zależności od typu, ich cena może wynieść od 100 do 200 zł.

Test podwójny

Test podwójny

Dowiedziałaś się, że zaszłaś w ciążę? Gratulacje! A więc powinnaś rozważyć przeprowadzenie badań prenatalnych. Dzięki tym badaniom będziesz posiadała pewność, że urodzisz zdrowe maleństwo. Badania prenatalne zostały podzielone na dwie grupy: badanie nieinwazyjne oraz inwazyjne. Za sprawą badań prenatalnych zauważa się znaczną część wad wrodzonych jak również pozwalają one wybrać optymalny sposób ich leczenia po porodzie, a także w czasie ciąży. Pierwsza grupa badań to badania inwazyjne wymagające pobranego materiału np. płynu owodniowego dla amniopunkcji, pozostała grupa to badania bazujące na zdjęciach ultrasonograficznych lub krwi ciężarnej. Jednym z przykładowych badań nieinwazynych jest test PAPP-A. Badanie to zaleca się przeprowadzać w pierwszym trymestrze ciąży między 10 a 14 t.c.. Zasadniczym zamierzeniem tego testu jest znalezienie prawdopodobnych niepoprawności w czasie rozwoju płodu, z dużym naciskiem na wady genetyczne. Badanie to przeprowadza się na krwi pobranej od ciężarnej. W laboratorium przeprowadza się analizę występowania białek beta-HCG oraz PAPP-A. Badanie to charakteryzuje się wysoką efektywnością analizy. Dodatkowym przykładem badania prenatalnego nieinwazyjnego jest test podwójny. To badanie z reguły zalecany bywa ciężarnym w czasie pierwszego trymestru ciąży i wyznaczany jest z surowicy krwi. Oznaczenie to przeprowadza się następujących etapów: pobranie i analiza materiału do testów od ciężarnej (surowica), przeprowadzenie dokładnej rozmowy z lekarzem, gruntowna analiza przyjętych w rezultacie testu wyników jak również przedstawienie wszelkich aspektów badania podczas rozmowy ciężarną. Zachęcamy wszystkie przyszłe mamy do wykonania ww. badań.

Badanie ciążowe

Badanie ciążowe

Czy wykonany przez Ciebie test ciążowy dał efekt dodatni? Zapewne zaszłaś w ciążę. W celu potwierdzenia tego stanu musisz skontaktować się z ginekologiem, który wykona odpowiednie badania.Testy wykonane na krwi badanej zapewniają gwarantowany wynik badania już w 7 dni po zapłodnieniu. Ich cena oscyluje w granicach 20-30 zł, a rezultaty możesz otrzymać już po kilku godzinach od pobrania krwi. Badania lekarskie, które uwierzytelniają istnienie ciąży wolno przeprowadzić nie prędzej niż w 4-6 tygodni od momentu zapłodnienia. Wówczas w tym okresie dzięki badaniu ultrasonograficznemu wolno poświadczyć istnienie pęcherzyka płodowego. Wszystkie przeprowadzone badania wpisuje się do karty ciąży. Jeden z głównych dokumentów, które otrzymuje kobieta ciężarna, jest książeczka ciążowa. Dokument ten powinien bezzwłocznie zostać założony przez lekarza po potwierdzeniu wystąpienia ciąży.. Dokumentacja ta obejmuje wszystkie fundamentalne dane dotyczące przebiegu ciąży, jak również badanej m.in. przypuszczalną datę rozwiązania, grupę krwi matki i ojca, datę ostatniej miesiączki itd. A jak przebiega poród? Poród składa się z 4 etapów. W czasie porodu pacjentka przebywa na bloku porodowym.W trakcie pierwszego etapu będą doskwierać Ci boleściwe skurcze, za pośrednictwem których zachodzi rozwieranie szyjki macicy. Do twojego brzucha zostanie podłączone KTG, które obrazuje siłę skurczy oraz obserwuje się funkcje życiowe dziecka. Kolejny okres startuje w momencie, gdy jest już pełne rozwarcie szyjki macicy, które uzyskało szerokość 10 centymetrów. Zaraz po narodzeniu dziecka przytulisz go do piersi. Jest to najwspanialsza chwila. Następnie zostanie ono zbadane przez lekarza obecnego przy porodzie tj: wyznaczenie skali Apgar, zważenia, zmierzenia. W trzecim okresie porodu następuje urodzenie łożyska, a potem zszycie krocza. W ostatnim etapie porodu pacjentka przebywa na sali poporodowej w celu obserwacji ewentualnych komplikacji. Ten etap kończy poród.