Archive | kobalt Dla seniorów

Senior Wigor

Senior Wigor

Firma ABAKUS już od ponad dwudziestu lat działa na rynku jako producent i dostarczyciel systemów teleinformatycznych. Specjalizujemy się w tworzeniu planów skierowanych głównie dla jednostek, organizacji a także służb funkcjonujących w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i troski.W chwili obecnej koncentrujemy się na przygotowywaniu nowoczesnych, innowacyjnych materiałów i usług przyczyniających się do zwiększania wygody życia osób starszych i wymagających opieki. Dzięki rozpoczęciu współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej na Ursynowie w Warszawie powstał nowoczesny system teleopieki - OPOS24. Kształtując nasze rozwiązanie postawiliśmy sobie dużo ambitnych celów do których możemy zaliczyć w głównej mierze: gwarancję wydłużenia okresu samodzielności podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej, błyskawiczne reagowanie w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, pomoc podopiecznym poza czasem urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej.Nasze produkty i usługi zwłaszcza dedykujemy instytucjom specjalizującym się w dostarczaniu usług opiekuńczych w zakresie Dziennych Domów Pomocy Społecznej. Najlepszym tego dowodem było rozpoczęcie przez nas współpracy z jednym spośród takich Domów powstałych w ramach programu „Senior-Wigor”. Program tenże czyni bowiem zaczątek systemowych rozwiązań w obszarze tzw. opieki senioralnej. Usługi opiekuńcze w OPOS24 jest zrozumiała dla wszystkich zainteresowanych, zapewniamy najwyższej jakości usługi dla podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej, Dziennych Zakładów Opieki, instytucji i fundacji. Oferujemy ułatwienie w toku przygotowania, organizacji i uruchomienia Teleopieki w placówce niezależnie od jej wielkości i zakresu. Dzięki naszym rezultatom i usługom pomożemy Państwu wstąpić w świat nowoczesnych rozwiązań na miarę XXI wieku.