Archive | kobalt Toruń

SKYEYE

SKYEYE

Jednostka Skyeye zajmuje się tworzeniem numerycznych modeli powierzchni, map wektorowych, ortofotomap, opracowań. Informacje przestrzenne, które są bazą do wygenerowania podanych produktów uzyskiwane są przy zastosowaniu bezzałogowego samolotu wyposażonego w wysokiej klasy aparaturę optyczną. Produkty te znajdują użytek w ochronie środowiska, branży drogowej, budowlanej, górnictwie, administracji publicznej. Bardzo dobrze sprawdzają się jako narzędzie do śledzenia zmian w środowisku, są idealnym aparatem promocji.

Jednym z produktów oferowanych przez firmę Skyeye jest ortofotomapa, posiadająca znaczną przewagę nad mapami pozyskiwanymi w sposób standardowy. Ortofotomapa jest obrazem terenu, który powstaje po przetworzeniu zestawu zdjęć fotograficznych nawiązujących do układu współrzędnych. Zdjęcia stosowane do konstruowania fotomap realizowane są przy użyciu bezzałogowego samolotu zwanego dronem z wysokości nie przekraczającej 300 metrów, na skutek czego nie są zakłócone przez chmury czy zamglenia. Na zdjęciach nie ma efektu perspektywy, wszystkie krawędzie są zawsze widoczne. Duże znacznie ma dodatkowo fakt, że wydatek przeprowadzenia nalotu przy użyciu drona nie jest duży, a jedynym zastrzeżeniem są okoliczności pogodowe.

Kolejnym produktem oferowanym przez firmę Skyeye jest numeryczny model terenu, który w sposób wierny oddaje uformowanie powierzchni. Modele te powstają w oparciu o naloty fotogrametryczne, stosowane są w szczególności przy tworzeniu farm wiatrowych, projektów ziemnych, także w górnictwie czy przy projektowaniu struktur hydrotechnicznych.

Jednostka oferuje również usługi kartograficzne, tworzy plany, mapy, tablice informacyjno-turystyczne, mapy trójwymiarowe, grafiki kartograficzne do folderów.

Kremacja Toruń

Kremacja Toruń

Spopielenie zwłok to forma pochówku zwłok stosowana od tysiącleci polegająca na spaleniu ciała. Obecnie do kremacji wykorzystuje się piece kremacyjne, a prochy powstałe po spaleniu lokowane są w specjalnej urnie. Kremacja jest nadzwyczaj popularna w Japonii. W Polsce ten sposób pogrzebu stanowi niespełna 7% wszystkich pochówków. Być może wynika to z faktu, że spopielanie zwłok nie jest co prawda zakazane przez kościół katolicki, jakkolwiek tradycja chrześcijańska nie pochwala kremacji. Niemniej zakłady pogrzebowe coraz częściej świadczą ewentualność spalenia zwłok zmarłych. System prawny w Polsce nie honoruje składowania urny z prochami w miejscu innym niż cmentarz, czy też rozsypywania prochów. Zgodnie z regulacją, urnę z prochami zmarłego trzeba złożyć w grobie urnowym, niszy bądź też standardowym grobie.Zakład pogrzebowy USKOM funkcjonujący w Toruniu również na życzenie bliskich zmarłej osoby aranżuje kremację zwłok. Usługi pogrzebowe Toruń to również asysta przy załatwianiu tradycyjnej uroczystości żałobnej, transport dla uczestników pochówku i osób duchownych, pomoc przy formalnościach. Przewóz zwłok Toruń proponowany przez Zakład pogrzebowy USKOM to transport zwłok na obszarze miasta oraz na obszarze całego kraju. Transport ten odbywa się w specjalnie do tego poświęconych pojazdach stosownie z przepisami prawa polskiego. Firma USKOM obok trumien oferuje również nagrobki oraz opiekę nad grobami. Opieka nad grobami to kolejna usługa polegająca na jednorazowym lub systematycznym sprzątaniu nagrobka, myciu nagrobka, odśnieżaniu czy postawieniu i zapaleniu znicza.