Archive | kobalt hypertens Nauki humanistyczne

Prace magisterskie

Prace magisterskie

Pisanie prac akademickich nie jest proste, szczególnie dla kogoś kto stara się pogodzić życie zawodowe, rodzinne i towarzyskie. O ile na napisanie krótkiej pracy zaliczeniowej można wygospodarować czas, o tyle problem może pojawić się na etapie pisania pracy dyplomowej i magisterskiej. Prace magisterskie wymagają systematyczności i zdeterminowania. Jak to wygląda w praktyce? Przykładowo pisanie prac magisterskich w początkowym etapie sprowadza się do przygotowania planu pracy magisterskiej, dalej zdobycia materiałów źródłowych, przedyskutowania koncepcji magisterki z promotorem, ustalenia jakiegoś harmonogramu prac i....”wystartowania” z redagowaniem tekstu. Podobno najtrudniej zacząć i w życiu wszystko można pogodzić. Tylko trzeba chcieć. Praca magisterska jest zdecydowanie bardziej wymagająca od pracy licencjackiej. Dlaczego? Ponieważ zawierają najczęściej rozwinięty wątek badawczy, który wymaga "wyjścia w teren". Prace dyplomowe jak już wspomniano wymagają dobrej organizacji czasu, ale także skompletowanego materiału źródłowego. Jeżeli student zaopatrzy się w 50 podręczników powinien umieć z nich właściwie skorzystać. Wielu Studentów robi to w sposób nieprawidłowy. Prace licencjackie i prace magisterskie dotyczą konkretnej tematyki, problemu. W związku z tym zebrany materiał bibliograficzny, a na dalszym etapie badawczy musi odnosić się do głównego wątku dyplomówki. Nie należy czytać książki "od deski do deski", a umiejętnie korzystać ze spisu treści oraz aneksu i wybierać z danych pozycji esencję, która nas interesuje. Interesujące prace licencjackie to te o aktualnej tematyce, nieoklepanej, drążące dany problem w głąb o zdywersyfikowanej bazie źródłowej. Bibliografię pracy dyplomowej, czy pracy magisterskiej warto różnicować, dzielić ją na literaturę, czasopisma, netografię, raporty, korzystać z literatury zagranicznej, komunikatów konferencyjnych. To wszystko przekłada się na jakość i wartość merytoryczną przygotowanej pracy licencjackiej i świadczy o byciu specjalistą w danej dziedzinie wiedzy.