Archive | kobalt hypertens Korepetycje

Prace dyplomowe gotowe

Prace dyplomowe gotowe

Prace inżynierskie mające charakter empiryczny bywają interesujące i bardziej pożyteczne niż prace magisterskie, które przygotowano jedynie na bazie literatury źródłowej. Coraz rzadziej promotorzy dopuszczają do obrony tematy magisterskie opierające się wyłącznie na źródłach literaturowych. Współcześnie w środowisku akademickim kładzie się nacisk na aplikacyjność prac magisterskich, czyli możliwość wyciągniętych w procesie badawczym wniosków w praktyce życia gospodarczego lub akademickiego. Innymi słowy, wnioski z części teoretycznej opracowania powinny być przydatne dla dyplomantów (np. inspirować do wszczęcia badań własnych lub podmiotów gospodarczych (np. optymalizacja i usprawnienie niedomagań zdiagnozowanych w trakcie badań). Osobną kwestią pozostaje problem z pozyskaniem danych pierwotnych. Studenci piszący przykładowe prace inżynierskie nierzadko spotykają się z odmową wykonania badań w przedsiębiorstwie. Z lekka mniejszym oporem w dostępie do danych spotykają się magistranci pracujący w danej przedsiębiorstwie. W takich warunkach wyłącznym sensownym wyjściem jest skorzystanie z ogólnodostępnych danych źródłowych (np. sprawozdań spółek), czy baz danych statystycznych. W ostateczności można zwrócić się o pomoc w pozyskaniu danych do wyspecjalizowanej firmy ankieterskiej lub zlecić wykonanie badań serwisom świadczącym usługę określaną mianem "pisanie prac". W ich ofercie można odnaleźć poglądowe tematy magisterskie, plan pracy dyplomowej. Prace dyplomowe przykładowe w części teoretycznej redagowane są na podstawie literatury źródłowej. Zestawienie bibliograficzne pracy magisterskiej powinno zostać podzielone na źródła literaturowe, czasopisma, akty prawne, źródła internetowe i źródła inne (np. raporty, ekspertyzy). Prace inżynierskie przygotowywane na podstawie nieważnych źródeł tracą na jakości. W portalu dostępne są prace z różnych dziedzin wiedzy.