Archive | kobalt Uczelnie

Studia inżynierskie w Radomiu

Studia inżynierskie w Radomiu

Poszukując własnej drogi rozwoju, warto zastanowić się nad studiami na kierunku budownictwo. Jest to najbardziej poszukiwany przedmiot dający szansę ciekawego zatrudnienia. Będąc inżynierem budowlanym dużo łatwiej znaleźć pracę. Na studiach można uzyskać wiedzę praktyczną związaną z zagadnieniami inżynierskimi z branży budowlanej. Także wiedza na temat prawa i norm budowlanych stanowią część studiów budowlanych. Europejska Uczelnia Społeczno – Techniczna w Radomiu wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu i od wielu lat prowadzi studia na kierunku Budownictwo. Nasi studenci zdobywają wiedzę z przedmiotu budownictwa ogólnego, komunikacyjnego w tym np. dróg szynowych czy budownictwa energooszczędnego. Jeśli kandydata interesuje wykonawstwo, nadzory budowlane, wyroby budowlane czy założenie indywidualnej firmy budowlanej wskazanym kierunkiem będzie budownictwo ogólne. Aktualnie w Polsce buduje się dużo dróg, dlatego też przyszli studenci wybierają kierunek - budownictwo komunikacyjne. Ostatnio firmy budowlane poszukują fachowców z kwalifikacjami w zakresie dróg czy robót szynowych. Popularna jest specjalność budownictwo nisko-energochłonne, gdzie student zdobywa umiejętności w zakresie technologii wznoszenia energooszczędnych budynków przyjaznych środowisku. EUST umożliwia zdobycie tytułu inżyniera budownictwa z wybraną przez siebie specjalnością. Po ukończeniu studiów inżynierskich jest możliwość kontynuowania nauki II stopnia na terenie Polski. Uczelnia współpracuje z MIIB, w której można ubiegać o uprawnienia budowlane w specjalności budowlano-konstrukcyjnej. Student kończący Uczelnię Społeczno-Techniczną będzie bardzo dobrze przygotowany do zarządzania wykonawstwem robót budowlanych. Szkoła posiada uprawnienia od wielu lat w regionie. Doświadczeni naukowcy z wiodących ośrodków w Polsce bardzo dobrze przygotowują absolwentów do pracy w zawodzie inżyniera podczas 7 semestrów trwania studiów inżynierskich. Opłaty są wyjątkowo niskie - już od 1500 PLN za semestr.

Pisanie pracy dyplomowej

Pisanie pracy dyplomowej

Dyplomówka jest pracą promocyjną umożliwiającą pozyskanie tytułu zawodowego po zdaniu obligatoryjnych egzaminów. Praca promocyjna na poziomie studiów licencjackich to tzw. dyplomówka. Składa się z reguły z co najmniej 3 rozdziałów, maksymalnie 6. Coraz popularniejsze są tematy licencjackie teoretyczno-badawcze. Część teoretyczną przygotowuje się na fundamencie analizy literatury tematu. Z kolei część badawczą na bazie zrealizowanych badań. Innymi komponentami licencjatu pozostają wstęp, zakończenie, bibliografia, czy załączniki). Żacy z reguły spotykają barierę z realizacją rozdziału metodycznego, a dalej analizy rezultatów badań autorskich. Pomocy w tym zakresie świadczą serwisy redakcyjne. Na stronie WWW Biura Literackiego Pegaz można zapoznać się z wzorcowymi analizami oraz spisami treści prac dyplomowych. Portal w zakresie prowadzonej działalności oferuje redagowanie prac zaliczeniowychmagisterskich. Przygotowuje także wzorowe konspekty prac dyplomowych oraz zestawienia literaturowe. Stawka za stronę jest stała i zamyka się w dwóch stawkach 19 zł oraz 25 zł strona. Prace inżynierskie coraz częściej mają charakter teoretyczno-badawczy. Uwzględnienie wątku metodologicznego sprowadza się do konceptualizacji, realizacji i analizy wyników badania w dyplomówce. Tego rodzaju praca promocyjna składa się z dwóch części: opierającej się o literaturę i praktycznej. Pisanie pracy magisterskiej o charakterze badawczym wymaga właściwej wiedzy z zakresu podstaw metodologicznych badań autorskich, w tym problemów oraz hipotez badawczych, przedmiotu badania, jak również instrumentarium badawczego. Żacy po krótkim wprowadzeniu z metodologii nie zawsze umieją w pełni samodzielnie poprawnie przygotować część praktyczną pracy inżynierskiej. Stąd, warto zaopatrzyć się we wzorzec, który zoptymalizuje proces pisania pracy dyplomówki.