Archive | kobalt Windykacja

Upadłość konsumencka 2015

 upadłość konsumencka 2015

Jesteśmy tu po to, aby pomóc ci zacząć nowy start bez nieustannego strachu o towarzyszące nam zadłużenia. Nam możesz zaufać. Jesteśmy sprawdzeni. Krok po kroku doradzimy ci, jak ogłosić upadłość. Nawet, jeżeli chodzi o upadłość konsumencką. Na czym to polega? Procedura oddłużenia osoby fizycznej pojawiła się w polskim ustawodawstwie w roku dwa tysiące dziewiątym. Ustawa okazała się bublem prawnym, gdyż stawiała nierealne wymagania w formie chociażby braku winy w powstaniu zadłużenia. Poza tym, jeśli dłużnik nie posiadał majątku, który mógłby wejść do masy upadłościowej, wniosek był oddalany. Przez pięć lat obowiązywania ustawy upadłość udało się ogłosić tylko kilkudziesięciu osobom. W tym roku w życie weszły nowe zapisy powiązane z tą oczywiście niefortunną ustawą. Ze smutkiem należy jednakże skonstatować, że ma ona wciąż ślady działania lobby wierzycieli. Widać to przez to, że z ustawy wciąż nie zniknął zapis o tym, że dłużnik, który wszedł w kredyty z powodu własnego rażącego niedbalstwa, nie może niestety skorzystać z propozycji ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jak więc sobie z tym radzić? O wiele skuteczniejszym wyjściem okazuje się odniesienie się do ogłoszenia bankructwa osobistego na bazie regulacji prawnych istniejących w Unii Europejskiej i tych działających na terenie Wielkiej Brytanii. Oznacza to bowiem natychmiastowe umorzenie postępowania komorniczego i również uniemożliwia to wierzycielom z Polski dochodzenie własnych zobowiązań. Nie można jednak ogłaszać upadłości w przypadku długów wynikających z alimentów, grzywien czy pożyczek studenckich. Aby dowiedzieć się o tym więcej, odwiedź naszą stronę internetową.